Garantie

Je hebt recht op garantie wanneer een artikel binnen de garantietermijn schade of een defect vertoont. Wanneer je recht hebt op garantie, zullen wij het artikel (gedeeltelijk) vergoeden, vervangen of repareren. Slijtage, verkeerd of intensief gebruik en gebruikersschade vallen niet onder garantie. 

Garantietermijn

Elk product heeft een bepaalde garantietermijn. Deze termijn hangt af van de functie van het product, de verwachte levensduur en de kwaliteit. Wij hanteren voor producten altijd de garantietermijn van de leverancier.

Garantie aanvraag

Wij verzoeken je eerst om te beoordelen of de oorzaak van het defect/ schade onder garantie valt. Vervolgens dien je de garantieaanvraag naar ons door te sturen via de mail (info@voordefun.nl). Vermeld bij een garantieaanvraag altijd het factuurnummer, een duidelijke klachtomschrijving, de wijze waarop de schade ontstaan is en beeldmateriaal (indien nodig een video) van het artikel of onderdeel waarop de klacht duidelijk te zien is. Wanneer er inderdaad sprake is van garantie, zullen wij dit oplossen middels een vergoeding, vervanging of reparatie. Deze vergoeding of vervanging is afhankelijk van de schade en het onderdeel wat beschadigd is.